Ako na preclenie tovaru do 22 EUR?

Väčšinu zásielok s hodnotou do 22 EUR ti kuriérska spoločnosť dovezie priamo domov bez colného konania.

Colný úrad si ale môže náhodne vybrať na kontrolu zásielku a vyžiadať si podporné doklady, na základe ktorých zásielku následne prepustí na doručenie. Kontrola je väčšinou vykonaná z dôvodu podozrenia na podhodnotenie tovaru alebo z podozrenia na možné porušenie duševného vlastníctva (dovoz falzifikátov).

Na základe výzvy je potrebné doložiť doklad o platbe za tovar, ktorým sa dá preukázať reálna hodnota tovaru. Takýmto dokladom môže byť napríklad výpis z bankového účtu, výpis transakcií z kreditnej karty, potvrdenie platby z PayPal, …

Po doložení potrebných dokladov colný úrad zväčša zásielku prepustí a bude ti doručená.

Hodnota prepravných nákladov sa v tomto prípade nepripočítava k hodnote tovaru. To znamená, že ak je hodnota tovaru napríklad 15 EUR a za prepravu si zaplatil 10 EUR, zásielka je oslobodená od dovozného cla aj DPH, aj keď si celkovo za tovar zaplatil 25 EUR

Aký bude colný dlh?

Ak si si objednal zo zahraničia tovar, ktorého hodnota nepresiahla 22 EUR, nebudeš platiť ani clo ani DPH.

Výnimkou od oslobodenia od dovozného cla a DPH sú niektoré tovary, ako napríklad: alkohol, tabak a tabakové výrobky, parfémy.