Priebeh colného konania v skratke

 • avízo

  Avízo o zásielke

  Prepravná spoločnosť ti zašle avízo o prichádzajúcej zásielke a ponuku na zastupovanie v colnom konaní.

 • možnosti

  Možnosti preclenia

  Teraz máš 3 možnosti:

  1. splnomocníš na zastupovanie prepravnú spoločnosť
  2. splnomocníš na zastupovanie #preclievas
  3. budeš sa zastupovať v colnom konaní sám
 • splnomocnenie

  Splnomocnenie

  Vzor splnomocnenia ti väčšinou zašle kuriérska spoločnosť v avíze. Ak sa necháš zatupovať v colnom konaní, splnomocnenie ti zašle spoločnosť, cez ktorú chceš zásielku precliť. Slúži na to, aby ťa daná spoločnosť mohla zastupovať v colnom konaní.

 • registracia

  Registrácia do APV CReg

  K colnému konaniu budeš potrebovať registráciu svojich osobných údajov do systému finančnej správy – zaevidujú tvoje osobné údaje do centrálneho registra.

 • dokument

  Faktúra / objednávka

  Napríklad emailové potvrdenie objednávky z eshop-u, na ktorom je uvedená hodnota tovaru, všetky objednané položky ako aj poplatok za dopravu.

 • platba

  Potvrdenie o zaplatení

  Doklad, ktorým môžeš potvrdiť hodnotu tovaru – výpis z účtu (prípadne snímok obrazovky z internetbankingu), potvrdenie z PayPal, …

 • popis

  Popis tovaru

  Čo najpodrobnejší popis tovaru, aby mohla spoločnosť, ktorá ťa zastupuje v colnom konaní správne zaradiť tovar a vypočítať colný dlh.

 • preclenie zásielky a doručenie

  Colné konanie a doručenie zásielky

  Po skompletizovaní podkladov zašle spoločnosť, ktorá ťa zastupuje elektronické colné vyhlásenie a ostatnú dokumentáciu na colný úrad. Ten zväčša po pár dňoch zásielku prepustí do voľného obehu = kuriérska spoločnosť ti ju môže doručiť.

  Colný dlh uhradíš podľa inštrukcií (vopred prevodom alebo v hotovosti pri preberaní zásielky).

Chceš precliť zásielku rýchlejšie a lacnejšie?

Služba preclenia od 17 EUR.

Doba preclenia 1 deň.