Ako precliť dar?

Pri preclievaní darov je veľmi dôležité to, aká je deklarovaná hodnota zásielky. Na základe toho sa pri preclievaní určí colný režim.

Hodnota zásielky je do 45 EUR

Oslov spoločnosť, ktorá ti zásielku doviezla a dohodni si s ňou ďalší postup.

Hodnota zásielky je nad 45 EUR

Pri hodnote nad 45 EUR je postup takmer rovnaký ako pri preclievaní tovaru z eshop-u. Jediné, čo nepotrebuješ je doklad o zaplatení tovaru.Viac informácií »

Aký bude colný dlh?

Rozhodujúca je opäť hodnota tovaru – od cla a DPH sú oslobodené len zásielky s hodnotou do 45 EUR! Ak je hodnota tovaru nad 45 EUR, musíš počítať s tým, že ti colný úrad na zásielku vypočíta colný dlh.

Viac informácií o colnom dlhu nájdeš v článku ako sa počíta clo.

Za dar sa nepovažuje tovar z Číny, ktorý prišiel s podhodnotenou faktúrou a s popisom “gift”! Zo sprievodnej dokumentácie musí byť zrejmé, že sa jedná o zásielku odoslanú jednou súkromnou osobou z krajiny mimo EÚ súkromnej osobe na Slovensko.