Ako na preclenie tovaru do 150 EUR?

Precleniu tovaru a samotnému colnému konaniu sa nevyhneš, kedže preclená musí byť každá jedna zásielka.

Je tu ale jedna výhoda – v prípade tovaru do 150 EUR zaplatíš len DPH.

Teraz máš na výber dve možnosti:

Zastupovanie v colnom konaní

Najjednoduchší spôsob, ale je to služba ako každá iná – budeš si musieť zaplatiť za zastupovanie v colnom konaní.

Buď využiješ službu prepravnej spoločnosti, alebo môžeš vyskúsať preclenie u nás.Chcem precliť zásielku »

Osobné preclenie

Je pravda, že zaplatíš len colný dlh, ale musíš sa zaregistrovať do CEP a správne vyplniť elektronický doklad JCD, ako aj navštíviť colný úrad.

Ak máš veľa voľného času a energie, môžeš to vyskúšať.Viac informácií »

Aký bude colný dlh?

Kedže sú zásielky s hodnotou tovaru do 150 EUR oslobodené od dovozného cla, budeš platiť iba 20% z celkovej hodnoty zásielky.

Viac informácií o colnom dlhu nájdeš v článku ako sa počíta clo alebo využi našu kalkulačku colného dlhu.

Niektoré tovary majú zníženú sadzbu DPH (napríklad knihy 10%).

Výnimkou od oslobodenia od dovozného cla a DPH sú niektoré tovary, ako napríklad: alkohol, tabak a tabakové výrobky, parfémy.