1. Príprava podkladov k osobnému precleniu

Ako prvé si budeš musieť pripraviť papierovú dokumentáciu, z ktorej budeš čerpať pri vyplnení colného vyhlásenia a ktorú budeš musieť predložiť osobne pri návšteve colného úradu.
 • OP

  Občiansky preukaz s elektronickým čipom

  Elektronické colné vyhlásenie budeš musieť podpísať – na to ti poslúži kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). KEP vieš vytvoriť len s občianskym preukazom vybavený elektronickým čipom. Taktiež nezabudni na svoj OP pri návšteve colného úradu – musíš preukázať nim preukázať.

 • dokument

  Faktúra / objednávka

  Napríklad emailové potvrdenie objednávky z eshop-u, na ktorom je uvedená hodnota tovaru, všetky objednané položky ako aj poplatok za dopravu.

 • platba

  Potvrdenie o zaplatení

  Doklad, ktorým môžeš potvrdiť hodnotu tovaru – výpis z účtu (prípadne snímok obrazovky z internetbankingu), potvrdenie z PayPal, …

2. Registrácia do systémov Finančnej správy

Ďalej sa musíš zaregistrovať do dvoch rôznych systémov Finančnej správy – CEP a APV CReg
 • registracia

  Registrácia do APV CReg

  Ešte pred preclením tovaru budeš potrebovať registráciu svojich osobných údajov do systému finančnej správy – zaevidujú tvoje osobné údaje do centrálneho registra. Údaje sa musia zhodovať s údajmi na elektronickom colnom vyhlásení.

 • registracia

  Registrácia do CEP

  Budeš potrebovať aj registráciu do ďalšieho systému finančnej správy – Centrálny elektronický priečinok. CEP slúži na samotné podanie elektronického colného vyhlásenia. Je to prostredie, v ktorom vyplníš, podpíšeš a zašleš formulár.

3. Zaslanie colného vyhlásenia

Keď máš všetko pripravené a úspešne si sa zaregistroval, vyplníš colné vyhlásenie, ktoré následne elektronicky podpíšeš a odošleš.
 • JCD

  Jednotný colný dokald (JCD)

  Vypísaný Doklad JCD (jednotný colný doklad) vypíšeš a odošleš online cez CEP. V minulosti bolo vyplnenie papierového JCD pre bežného smrteľníka takmer nemožné. Formulár v CEP obsahuje tie isté položky ako obsahovalo papierové JCD, takže bez znalosti a skúsenosti je vypísanie veľmi obtiažne.

4. Návšteva colného úradu

Ak sa ti podarilo úspešne odoslať colné vyhlásenie cez CEP a obdržal si správu o úspešnom prijatí (Informácia o registrácií CV, SK 416), musíš osobne navštíviť pobočku colného úradu, kedže ešte nie sú spustené všetky fázy eDovoz-u.

 • Colné konanie

  Colné konanie

  Na colnom úrade predložíš dokumentáciu, skontrolujú elektronické JCD a ak bude všetko v poriadku, zaplatíš v hotovosti colný dlh a následne ti vydajú doklad, na základe ktorého ti prepravná spoločnosť vydá zásielku.

Nechceš sa trápiť s preclením sám?

Nemusíš!

Nestrácaj čas a nechaj preclenie na nás.