Zásielky do 22 EUR

Od 1.7.2021 sa ruší oslobodenie od DPH pri zásielkách s hodnotou do 22 EUR. Ako na preclenie tovaru do 22 EUR? Väčšinu zásielok s hodnotou do 22 EUR ti kuriérska spoločnosť dovezie priamo domov bez colného konania. Colný úrad si ale môže náhodne vybrať na kontrolu zásielku a vyžiadať si podporné doklady, na základe ktorých zásielku…

Registrácia do APV CReg a EORI

Čo je EORI?EORI (Economic Operators’ Registration and Identification system) Je zjednodušene povedané jedinečné číslo, pomocou ktorého komunikujú hospodárske subjekty s finančnou správou pri dovoze, vývoze alebo tranzite. Výhodou je to, že vďaka EORI môže hospodársky subjekt komunikovať s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom…

Zásielky do 150 EUR

Ako na preclenie tovaru do 150 EUR? Precleniu tovaru a samotnému colnému konaniu sa nevyhneš, kedže preclená musí byť každá jedna zásielka. Je tu ale jedna výhoda – v prípade tovaru do 150 EUR zaplatíš len DPH. Teraz máš na výber dve možnosti: Zastupovanie v colnom konaní Najjednoduchší spôsob, ale je to služba ako každá iná…

Jednotný colný doklad – JCD

Čo je JCD? Jednotný colný doklad – tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť pri dovoze tovaru obchodného charakteru z krajín mimo územia EÚ. Doklad slúži na deklarovanie hodnoty dovážaného tovaru a je potrebné vyplniť, ak hodnota tovaru presiahla hodnotu 22,00 EUR. Doklad sa vypĺňa a zasiela elektronickou formou cez portál Centrálny elektronický priečinok (CEP). Kde ho zoženiem? Samotné tlačivo…

Ako sa počíta clo

Čo je clo? Pojmom clo sa nesprávne označuje colný dlh – colný dlh sa skladá z dvoch zložiek: z cla z DPH Colná hodnota tovaru Ako základ pre výpočet colného dlhu sa používa colná hodnota tovaru, ktorá zahŕňa vlastnú hodnotu tovaru, prepravné náklady ako aj poistenie. Sadzba cla Sadzba cla je pre každý tovar iná a môže…

Informácie o colnom konaní

Priebeh colného konania v skratkeAvízo o zásielkePrepravná spoločnosť ti zašle avízo o prichádzajúcej zásielke a ponuku na zastupovanie v colnom konaní. Možnosti precleniaTeraz máš 3 možnosti: splnomocníš na zastupovanie prepravnú spoločnosť splnomocníš na zastupovanie #preclievas budeš sa zastupovať v colnom konaní sám SplnomocnenieVzor splnomocnenia ti väčšinou zašle kuriérska spoločnosť v avíze. Ak sa necháš zatupovať…

Osobné preclenie zásielky

1. Príprava podkladov k osobnému precleniuAko prvé si budeš musieť pripraviť papierovú dokumentáciu, z ktorej budeš čerpať pri vyplnení colného vyhlásenia a ktorú budeš musieť predložiť osobne pri návšteve colného úradu.Občiansky preukaz s elektronickým čipomElektronické colné vyhlásenie budeš musieť podpísať – na to ti poslúži kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). KEP vieš vytvoriť len s občianskym…