eDovoz

Elektronické colné konanie (eDovoz) bude povinnosť!

Od 1.5.2017 bude možné podať JCD pri dovoze tovaru už len elektronickou formou (eDovoz)! Finančná správa opätovne upozorňuje na blížiaci sa termín ukončenia prechodného obdobia, do ktorého je možne podávať colné vyhlásenie v dovoze pri štandardnom postupe v papierovej forme. Posledný deň, kedy bude možné podať „papierové“ JCD je 30. apríl 2017. Po tomto dátume…